2-GÜZEL AHLAK NASIL OLUR?

2-GÜZEL AHLAK NASIL OLUR?

ERDEMLİ KİŞİNİN VASIFLARI ?

51 - İhbat (alçak gönüllü olmak) 52 - İhlas  (Samimiyet) 53 - İhsan ( Bir şeyi en güzel şekilde yapmak) 54 –İhtiyat (Tedbirli davranmak) 55 - İkram 56 - İktisat (Orta yolu tutmak, tutumlu olmak) 57 - İlim 58 - İltifat (Hoşa giden güzel söz söylemek) 59 - İnfak (Allah yolunda harcama yapmak) 60 - İtminan (Gönül huzuru,tatmin olma,istediğine ulaşma) 61 - İzzet (Üstünlük, kuvvet,şeref) 62 - Kanaat (Razı olma,elinde bulunan ile yetinme) 63 - Kerem (Şerefli ve cömert olma) 64 – Ma’rufu emretmek (İyilik ve güzelliklerin toplumda yaygın ve etkin                             olması için gayret etmek) 65 – Merhamet 66 – Metanet ( Cesur ve sabırlı olmak) 67 – Muaşeret ( İnsanlarla iyi geçinmek) 68 – Muavenet ( Yardım etmek) 69 – Muhabbet 70 – Muhasebe (Hesaba çekme,hesap görme) 71 – Murakabe (Kendini kontrol etmek) 72 – Musafaha  (Tokalaşma, el sıkışmak) 73 –Mücahade (Çaba harcama, gayret göstermek) 74 – Mülayemet (Yumuşaklık) 75 – Münkerden sakındırma (İslamın ve aklı selimin hoş görmediği şeylerden sakınmak) 76 – Mürüvvet (İyilik,şefkat, melek ahlakıyla ahlanmak) 77 – Müsamaha (Farklı görüş ve davranışları hoş görme) 78- Müşavere (İstişare etmek) 79- Namus-Ar (Ahlak, edeb ve erkan kurallarına göre yaşama, şerefli ve lekesiz yaşama) 80 – Nasihat 81 – Medanet (Pişmanlık) 82 – Nezafet (Temizlik, düzenlilik) 83 – Nezaket (Kibar ve güler yüzlü olmak) 84 – Reca (Beklemek, ummak) 85 – Rıfk (Yumuşaklık, tatlılık, naziklik) 86 – Sabır 87 – Sadakat 88 – Salabetat ( Kutsal varlıkları korumak için gösterilen cesaret, metanet) 89 --Salvele  (Hz. Peygambere salavat getirme) 90 – Sa’y (Çalışmak, iş görmek) 91 – Sebat (Bir işte sabit durmak, netice alıncaya kadar sabretmek) 92 – Sehavet ( Cömertlik) 93 – Selamlaşmak 94 – Sıhhat (Maddi ve manevi hastalıklardan uzak durması ,sağlıklı olması) 95 – Sıla-ı rahim (Akraba ve yakınları ziyaret, ilgilenme) 96 – Sır saklamak 97 – Şaka 98 – Şecaat (Kahramanlık) 99 – Şefkat (Acıma ve merhamet etme, esirgeme duygusu) 100 -Şükür